همانگونه که در برگه “درباره مهرداد رنجبر” شرح داده شد یکی از خدمات گروه مهندس مهرداد رنجبر ارائه مشاوره ساختمان سازی است که دو گروه مخاطبان، یعنی مهندسین همکار عزیز و کارفرمایان محترم، خدمات مشاوره را می توانند بدین صورت دریافت نمایند:

۱-مهندسین عزیزی که سابقه اجرای پروژه های ساختمانی را ندارید یا سابقه مفید شما کم است لیکن به هر دلیل توانمندی اخذ پروژه از کارفرمایان خود را دارید و درحالیکه دلتان نمی خواهد کار مورد نظر را از دست بدهید اما به دلیل عدم تجربه کافی، از اینکه از عهده کارها به خوبی برنیایید می ترسید و همین عامل باعث می شود که یا قید پروژه و منفعت های آن را بزنید یا خدای ناکرده کار مردم را خراب کنید و گرفتار زیانهای متعدد آبرویی و مالی شوید. هر چند ترس شما کاملا به جا و درست است و در صورتی که بی گدار به آب بزنید و بدون راهنما اقدام کنید قطعا زیانهای فراوانی در انتظار شماست  اما من در کنار شما هستم. شما می توانید با خیال راحت قرارداد خود را با کارفرما منعقد کنید و در ازای درصدی از سود شما، بنده از ابتدای کار تا اتمام آن به صورت مشاور در تمامی قسمتها از انتخاب اکیپهای اجرایی و انعقاد قرارداد حقوقی درست گرفته تا خرید مصالح، روشهای اجرای کار؛ مدیریت پرسنل پروژه و ارائه صورت حسابها و دریافت های مالی از کارفرما در کنار شما هستم.

۲-کارفرمایان محترم در صورتی که قصد دارید پروژه ساختمانی را کلید بزنید اما از ساختمان و ساختمان سازی هیچگونه اطلاعات موثقی ندارید و می خواهید در ابتدای کار و در مراحل تصمیمات اولیه دچار اشتباهات محاسباتی از جنبه های مختلف نشوید بنده در کنار شما هستم و افتخار دارم که تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهم.

 

عضویت رایگان در سایت